Algemene voorwaarden

 • Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan;
 • Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub of andere verenigingen is niet toegestaan;
 • Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan;
 • Drugs zijn niet toegestaan!
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen;
 • Het feest of festival is toegankelijk voor leeftijden vanaf 18 jaar, er kan gevraagd worden om legitimatie bij twijfel. Sommige festivals zijn toegankelijk vanaf 21 jaar dit staat dan aangegeven bij dit festival.
 • Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers;
 • Bezoekers van het festival dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang. Personen die in het bezit zijn van drugs zullen geweigerd worden op het festival.
 • Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen;
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het feest/festival te wijzigen; Organisatie betaald geen geld terug alleen als het feest/ festival niet binnen een jaar opnieuw plaats kan vinden.
 • De organisatie koopt geen aangekochte tickets terug.
 • Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het festivalterrein;
 • Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico;
 • De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers;
 • Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het festivalterrein;
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken!
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan;
 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
 • Vanwege alle ontwikkelingen rondom corona is onzeker of de festivals doorgaan en welke extra maatregelen organisatie moet treffen om de festivals veilig te laten verlopen. Het festival gaat onder geen beding door als de anderhalve meter maatregel gehandhaafd moet worden of er andere maatregelen moeten worden genomen wat organisatie niet waar kan maken. In deze gevallen geldt onderstaande.
 • Let op: U doet nu slechts een aanbetaling! Wanneer de festivals in 2021 wel doorgaan, dient het restbedrag te worden betaald. Om het restant te voldoen ontvang je een e-mail met daarin de informatie dat je het resterende bedrag binnen 7 dagen moet voldoen. Betaal je het bedrag niet binnen het gestelde termijn vervalt je aanbetaling en daarbij je gereserveerde ticket. Bij doorgang van de festivals is de aanbetaling niet terug te vorderen.  Als de festivals in 2021 niet doorgaan kun je je aanbetaling terugkrijgen (excl. fee) of u kunt ervoor kiezen de tickets te behouden voor het festival in 2022.